Låt oss sköta din Redovisning

Vi är ett välrenommerat företag inom redovisning för både små och medelstora företag samt bostadsrättsföreningar. Kunden står alltid i fokus hos Geotrend.

140x140

Kundfokus

Genom vårt trevliga och professionella bemötande och genom att sätta oss i kundens situation för att kunna förstå och ge en bra service.

140x140

Samarbete

Genom vårt samarbete med ett antal specialister inom juridik, programleverantörer, revisions- och redovisningsbyråer kan vi möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte.

140x140

Nöjda kunder

Vår vision är att vara förstahandsvalet för företag och bostadsrättsföreningar som söker redovisnings- och ekonomitjänster. Detta skapas genom nära och långsiktiga kundrelationer samt ett gott samarbete.

Kontakta oss

Hitta Hit

Geotrend Redovisning & Revision
AB Valhallavägen
128 114 41 Stockholm